status Initializaing
Họ và tên:
Số điện thoại:

Thông tin ban đầu:


Phòng ban

Quy định sử dụng

  • Công cụ hỏi đáp trực tuyến của TPBank nhằm mục đích giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng các thông tin về TPBank thông qua mạng Internet. Mọi yêu cầu giải đáp các thông tin liên quan đến TPBank, nhân viên tư vấn sẽ có quyền từ chối trả lời.
  • TPBank cam kết bảo mật thông tin khách hàng đã cung cấp qua tiện ích hỏi đáp trực tuyến, cũng như bảo mật thông tin về đoạn hỏi đáp giữa khách hàng và nhân viên tư vấn của TPBank.
  • Việc cung cấp thông tin ra bên ngoài chỉ thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. TPBank chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp nhằm phục vụ, tư vấn và hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ của TPBank.